Uudised

Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud EL-ist, Schengeni liikmesriigist, Suurbritanniast, Iirimaalt, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist. Lisaks avatakse Euroopa Liidu Nõukogu soovitustele tuginedes Eesti piir järgnevatele madala nakkustasemega riigi elanikele väljastpoolt Euroopa Liitu. Välisministeerium uuendab infot riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta igal reedel.


Reisimisel tasub kinni pidada järgmistest põhimõtetest:
•  Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakkuskordaja infot Välisministeeriumi veebist
   ja kontrolli kas Eestisse tagasi saabudes oled vaba eneseisolatsiooni kohustusest.
   Info on leitav siit
• Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi
   infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võta vajadusel detailide
   täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.
• Registreeri oma reis välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, et Välisministeerium saaks
   Sind võimalikest reisipiirangutest teavitada. Kui välismaal tekib probleeme, siis võta
   ühendust Välisministeeriumi konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h)
• Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist –
   haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.
• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19
   põhjustatud reisitõrgete korral).
• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute
  piirangutega.
• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse
   korral ühendust oma perearstiga.
• Juhime tähelepanu sellele, et riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi
  lühikese etteteatamisajaga. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste osas soovitame
  pöörduda välisriigi esinduse poole või välisriigi vastavate ametiasutuste poole.

Riikide nakkuskordajad. Kes peavad tegema COVID-19 testi või jääma eneseisolatsiooni?
• Andmed riikidest, kust saabudes olete kohustatud jääma eneseisolatsiooni või tegema testi, uuenevad igal reedel ja kehtima hakkavad järgneval esmaspäeval.
• Eneseisolatsiooni tuleb jääda, kui alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16.
• Alates 1. septembrist on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest tulles minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. vt infot 
• Eneseisolatsiooni tuleb jääda, kui Eestisse saabudes on teil COVID-19 haigustunnused.
• Eneseisolatsioon tähendab, et 14 päeva alates Eestisse saabumisest olete kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võite oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil.
Koroonaviirus KKK:  https://reisitargalt.vm.ee/koroonaviirus/

Meie partnerid: