Suusareisid Reisitingimused

 

AT DEVOREX OÜ REISITINGIMUSED SUUSAREISIDE broneerimisel
Uuendatud 01.10.2021
1. REISIPAKETI HIND
1.1 Hind sisaldab edasi-tagasi lennupiletit, bussitransfeere, majutust vastavalt perioodile ja suurematel rühmadel rühmajuhi teenust.
1.2 Suurematel rühmadel alates 25-st inimesest on kaasas rühmajuht kui lepingus ei ole märgitud teisiti. Rühmajuht annab ülevaate kohalikust elust-olust, viib läbi suusa safareid ja tasuta suusa ja/või lumelaua õpet ning organiseerib üritusi. Väiksemate rühmade puhul rühmajuhti kaasa ei tule. Kaasa antakse põhjalik sihtkoha info ja transfeeri sujumist korraldab kontaktisik. Kui reisi tellimisel on lubatud rühmajuhi teenus (vastav märge arvel) aga rühmas ei ole piisavalt reisijaid, siis on reisikorraldajal õigus rühmajuhi teenusest loobuda. Sellisel juhul tagastatakse reisijale n.ö rühmajuhi tasu 40€.
1.3 Hind kehtib ühele inimesele 2-inimese toas või apartemendis tingimusel, et toas elab näidatud arv inimesi.
1.4 Reisikorraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi hinnas ja reisiprogrammis, kui seda põhjustavad temast mittesõltuvad asjaolud.
1.5 Muude reisiteenuste korral on täpne hinna informatsioon pakkumises välja kirjutatud.
1.6 Hinnatõusu vastu aitab hinnagarantii ehk reisiteenuse 100%-line tasumine broneerimisel.
2. TASUMINE
2.1 Suusareisi paketi ja eraldi teenuste tellimisel tuleb tasuda ettemaks alljärgnevalt:
2.1.1 Rühmareisidel 25% kuid mitte vähem kui 200 € inimese kohta.
2.1.2 SKI a’la CARTE hotellidel 25% kuni 50%, olenevalt teenuse osutaja tingimustest
2.1.3 Lennujaama transfeeridel 25%
Kogu reisi maksumus tuleb tasuda vastavalt teenuse osutaja poolt kinnitatud tingimustele. Reeglina on see 33 päeva enne reisi, erandiks on aastavahetuse ja vahel ka mõned 4* ja 5* hotellid.
Skandinaavia majutused nõuavad kogu reisi maksumuse tasumist 60 päeva enne reisi.
3. SUUSAREISIDE ANNULLEERIMINE
3.1 Rohkem kui 30 päeva enne reisi algust jääb tasutud ettemaks hotelli ning lennupiletite trahviks ja bürookulude katteks.
3.2 21-30 päeva enne reisi algust tagastatakse kliendile kuni 30% reisitasust.
3.3 vähem kui 20 päeva enne reisi algust reisitasu ei tagastata.
3.4 Kui hotellide ettemaks ületas 25% ja reisi kogumaksumus tasuti varem kui 33 päeva, siis annulleerimisel kohaldatakse hotellipoolseid tingimusi. Üldreeglina ettemakstud summasid ei tagastata.
3.5 Reisijal on õigus muuta reisija(te) nime tasuta kuni 31 päeva enne väljasõitu v.a. Economy (koheselt väljaostetud) lennupiletitega reisijad.
Nimemuutus 7-31 päeva enne reisi algust on teatud lennufirmadel lubatud vastava lisatasu eest. Hilisemaid muudatusi käsitletakse annulleerimisena. Kuupäeva, sihtkohta ja hotelli ei ole lubatud muuta.
4. SKI a’la CARTE HOTELLIDE ANNULLEERIMINE
Annulleerimisel kohaldatakse hotellipoolseid tingimusi. Üldreeglina ettemakstud summasid ei tagastata.
5. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
5.1 Reisija (R) kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja reisija meelespeaga.
5.2 R kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
5.3 R kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale või sihtkohariigist lahkuda.
5.4 R ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. R vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab RK-le, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
5.5 R-l lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisikindlustus tuleb teha koos reisitõrke ja suusareisikaitsega, et tagada kahjude hüvitised nii tervisele kui reisi ärajäämise kuludele( nt. haigestumise tõttu) ja reisikava muutustest tingitud kuludele (halvad ilmaolud, liiklusummikud teel jne). Reisitõrge tuleb vormistada vähemalt 4 päeva enne reisi.
Vaata Salva pakkumisi siit!
5.6.Klient nõustub privaatsustingimustega ning annab oma nõusoleku uudiskirjade saamiseks ja oma andmete säilitamiseks. Loe privaatsustingimusi siit!
5.7.Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist teatades sellest kirjalikult info@devorex.ee
6. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
6.1 Reisikorraldaja (RK) vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.
6.2 RK kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära RK süü tõttu (erandiks COVID -19 tõttu ärajäänud reisiteenused, vt. p 7).
6.3 RK vastutab R tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb RK või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse üldtingimused p. 9.3 sätte alusel.
6.4 Reisikorraldaja ei vastuta:
6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
6.4.2 lennu- ja bussitranspordi tehnilise korralduse, lendude hilinemise, lennuplaani muutmise/tühistamise ning pagasi kadumise eest. RK otsib asendusvariante, et reisijad sihtkohta toimetada.
6.4.3 halbadest ilmaoludest ja/või avariidest tekkinud liiklusummikute tõttu lennule hilinemist;
6.4.4 kui tema poolt vahendatav firma (hotell, transpordifirma, sihtkoha reisibüroo jne) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub mõnel muul viisil ebasobivaks. RK teeb kõik võimaliku, et probleem lahendada;
6.4.5 kahju eest, mille on põhjustanud R enda hoolimatus, tegevus/või tegevusetus;
6.4.6 RK ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2 ) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu. Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.
7. COVID 19 – LISATINGIMUSED
7.1 AT Devorex OÜ ei vastuta kui COVID-19 olukorra tõttu suletakse/piiratakse ette teatamata hotelli ja/või muu ettevõtte teenused, samuti võidakse rakendada uusi piiranguid või tingimusi riiki sisenemisel. Reisijal ei ole õigust lepingust taganeda ega nõuda hinna alandamist.
7.2 Mitmed riigid nõuavad COVID-19 puudumist kinnitava tõendi esitamist või testi tegemist piiril. Nõutud dokumentide esitamine ning testide tegemine on reisija enda isiklikul vastutusel ja kulul. Reisikorraldaja informeerib reisijat sihtkoha riigi sisenemise teabest enne reisi. Sihtkoha riikide teavet saab vaadata siit: www.reopen.europa.eu/et.
7.3 Reisija peab arvestama, et riikidel on õigus kehtestada reisijatele riiki sisenemisel, riigist väljumisel ja/või reisilt naasmisel erinevaid piiranguid sh näiteks eri pikkusega karantiinikohustusi. Kõik karantiini, majutuse ja/või alternatiivse transpordiga seotud kulud kannab reisija või vastava reisikindlustuse korral Kindlustusselts.
7.4 Reisija jälgib sihtkoha riigi/hotelli nõudeid nagu maski kandmine, distantsi hoidmine jne.
7.5 Hirm nakatumise või kodumaale naastes karantiinijäämise eest ei ole argumenteeritud põhjus reisist taganemisel, klient on ostnud reisi või reisiteenuse Covid-19 ajal ja on võtnud teatud riskid. Reisiteenusest taganemisel rakendatakse tavapäraseid tühistamise reegleid (vt p.3)
7.6 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud üksiku reisiteenuse eest võidakse tasuda ka voucheriga. Kõik teenuseosutajad ei tagasta raha vaid väljastavad voucheri. Osad majutusasutused väljastavad voucheri (ei tagasta raha), millest ei arvutata teenustasu maha.
7.7 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud pakettreiside ja reisiteenuste tagasimakselt/voucherilt arvutatakse maha teenustasu, mis on arvel eraldi reana näidatud. Lennupiletite raha reeglina ei tagastata vaid lükatakse aasta võrra edasi.
7.8 Reisiteenused jäetakse ära siis kui lend tühistatakse lennufirma algatusel ja uusi pileteid ei ole võimalik osta mõistliku tasu eest või riik on suletud (lockdown).
7.9 Vaktsineerimata inimeste täiendavad piirangud reisimisel ei ole põhjus reisi kuludeta tühistamiseks (näiteks: eneseisolatsioon riiki sisenemisel; lisatest vahemaandumise lennujaamas; lisatest hotelli ja/või liftikompanii poolt jne)

Reisikorraldaja/reisibüroo annab endast parima, et reisija oleks piirangute ja keeldudega operatiivselt kursis. Siiski, tulenevalt reeglite muutmisest eelnevalt teavitamata, ei saa reisikorraldaja alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel.


Täpsem info üldreisitingimuste kohta leiate siit.

 

Meie partnerid: