UudisedReisimise turvalisuse tagamine on võimalik ainult vastutustundlike teenuse osutajate ja vastutustundlike klientide koostöös.

Reisime vastutustundlikult ja järgime kõiki reegleid, mida sihtkohariigid meile kehtestavad. Samuti peate olema kursis isolatsioonitingimustega reisilt saabudes.
Suusareisidele ei pääse enam vaktsineerimata inimesed. Lapsed alates 12.a peavad samuti olema vaktsineeritud. Alates dets 2021 lubatakse tõstukitele vaid vaktsineeritud inimesed, kes kannavad maski (FFP2).

Palume kõigil välismaale reisijatel põhjalikult tutvuda transiit- ja sihtriigi piiriületuse nõuetega. Arvestada tuleb, et riigid võivad koroonaviiruse uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh otselendude katkestamine, piiriületustingimuste muutmine jms).

Riikide nakatumisnäitajaid uuendatakse igal reedel Välisministeeriumi kodulehel.
Reisi Targalt veebilehelt saate detailsemat infot koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud meetmete kohta Euroopa Liidu riikides ja neis riikides, kus Eestil on välisesindus. Kõigi nende riikide juurest leiate eraldi alammenüü pealkirjaga COVID-19. Otsige endale huvipakkuvat riiki siit .

Järgige üldisi põhimõtteid:

*enne reisi planeerimist vaadake sihtriigi nakkuskordaja infot Välisministeeriumi kodulehelt;
*viige end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvuge riigi infoga Reisi Targalt veebilehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võtke vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega;
*registreerige oma reis Välisministeeriumi Reisi Targalt lehel;
*järgige Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükake reis edasi ning võtke ühendust     perearstiga.
*sõlmige reisikindlustus ning tutvuge hoolikalt kindlustustingimustega. Sõlmige kindlasti selline reisikindlustus, mis katab ka Covid-19 pandeemiast tingitud reisitõrgete hüvitamise ning koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud;
*asukohariigis järgige kohalike ametivõimude juhiseid ja hoidke end kursis võimalike uute piirangutega;
*paljud riigid ja mitmed lennufirmad nõuavad ka transiitreisijatelt koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaati negatiivse koroonaviiruse testi olemasolu kohta,     seetõttu võib välisriigis koroonaviirusega nakatumisel või positiivse testitulemuse korral tekkida olukord, kus te ei saa pikema aja jooksul Eestisse naasta   ning  peate haiguse läbi põdema välisriigis ja jääma isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale;
*reisilt naastes järgige Eestis kehtivaid reegleid, jälgige oma tervist ning võtke viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.

Juhime tähelepanu sellele, et mõni riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi lühikese etteteatamisajaga. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste osas soovitame pöörduda välisriigi esinduse või välisriigi vastavate ametiasutuste poole.

Pidage meeles, et välisriigis asuv Eesti saatkond ei saa teha neid toiminguid, millega tavaliselt tegelevad reisibürood, pangad, lennu-, töövahendus-, kinnisvara- ja autorendifirmad. Kui teie lend on tühistatud, soovitame  Eestisse tagasi pöördumiseks sobivate lennuühenduste leidmiseks võtta ühendust mõne reisibüroo või oma lennufirmaga.
Küsimustele piiriületuste kohta Eestis vastab Politsei-ja Piirivalveamet.
Küsimustele reisijaõiguste kohta vastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet infotelefonil +372 620 1707 (E-R 9.00-16.00).
EL COVID tõendite loomise juhendi leiate TEHIK (Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus) veebilehelt.
Küsimustele Eesti riigisiseste meetmete kohta vastab eriolukorra infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247)

Eestis kehtivate piirangute kohta leiab täiendavat infot valitsuse eriolukorra lehelt kriis.ee.
Ülevaatlik info testimise kohta nii Eestist välja reisimisel (sh negatiivset testitulemust tõendavast sertifikaadist) kui ka Eestisse saabumise järgse testimise asjus on koondatud lehele https://koroonatestimine.ee/patsiendile/.

Kui satute Eesti kodanikuna välisriigis hätta (dokumendi kaotus, kuriteo ohvriks langemine, õnnetusse sattumine), saate pöörduda Eesti välisesinduse poole asukohariigis või helistada ööpäevaringsel hädaabitelefonil: +372 5301 9999.

Meie partnerid: